preloader
slider-exhibition 1
slider-exhibition 2
slider-exhibition 3

slider-exhibition 4
slider-exhibition 5
slider-exhibition 6

slider-exhibition 7
slider-exhibition 8
slider-exhibition 9


Bora Başkan | Yaban Makinsan

"Şehir Üzerine

Ölmekte olan bir insan, bir hayvan ya da bitki türünde cisimleşirken bu türe bulaşır. Başlangıçta basit olan mantıksal yapı yerini hiyerarşik ikiliklere bırakmıştır artık. Bu filizlenen “biyoekonomi”, gezegeni fetişleştirmektedir. Makinelerin işlemesi için etkili ve gerekli olan bu iş gücü yerle gök arasında bir yerde bulunur. Turna oymağının cırtlak sesli olduğu söylenir. Şehir gözden kaybolur, istihdam mücadelesi fetişleştirilir. Erkek bizon dik kayayı temsil eder.

Besinsel kısıtlama ve buyruklar salt üretkenliklerdir. Bu durum denizde de yaşanır. Hayvanın bir yanından alınan omuz ve kaburgalar metropolün teknik altyapısını oluşturur. Fiber kablolar, radyo dalgaları aracılığıyla kertenkelelere iletilir. Çocuk ateşlenmeleri boncuklu kertenkeleye bağlanır. Sabotaj eylemleri kişileştirilmiş coğrafyanın güzel bir örneğini sunar. Kişiler topluluk içinde birer işaret noktasıdırlar. “Yemek’’le “yakın akrabalarla çiftleşmek’’ aynı anlama gelir. Kanser; “terörizm”, deprem, barınma sorunu, fare arsızlığı nedeniyle genç kızlara yasaklanmıştır. Dost komünler arasındaki sürekli devinim, tüy, gaga, diş gibi somut şeylerden etkilenir. Sincap doğumu güçleştirir. Bu yüzden gebe kadınlara yasaktır. Pamuk şekerler ve akbabalar da şehir planlamacılarına yasaktır.

Ruhsal akış kırsal kesimlerde sekteye uğramıştır. Fakat bu deneyimler gecekondu mahallelerinde komployu desteklemektedir. Pazar ekonomisi ambargoya dayanır. Sağlık sermayesi belirli bir zamanda yapılan bir şey değildir. Kısıtlama ve terbiye içeren araba yolları bir gün bisiklet yollarına dönüşebilir."

Bora BAŞKAN

Tarih 24.12.2015 - 13.02.2016