preloader
slider-exhibition 1
slider-exhibition 2
slider-exhibition 3

slider-exhibition 4
slider-exhibition 5
slider-exhibition 6

slider-exhibition 7

Burcu Yağcıoğlu & Ülgen Semerci | Siste: Yüzen Buzlar ve Yaban Domuzları

"Sis ekseriyetle gizem ifade etmek ya da genellikle hain amaçlarla gizlenecek bir hakikatin yahut bilginin örtülüşünü temsil etmek için kullanılır. Aslında, sise ithaf edilmiş yahut sis olgusuyla bağlantılı bazı sanat dalları iklime, iklim değişkenliğine ve iklim değişimine dair ipuçları sunar. Hava olaylarının sıklıkları ve şiddetlerindeki çeşitlilikleri, yerel topluluklar ve ekonomiler üzerinde gerçekleşmesi olası olan yahut beklenen etkilerin sapmalarını ölçmek gibi, tahminde kullanılan iklim modelleme çalışmaları göz önüne alındığında, bu göstergeler faydalı olabilir.

Sisin dünyanın dört bir yanındaki dini ibadetlerin yanı sıra, bazı toplumların yerel kültürel tezahürlerini de şekillendirdiği gözlemlenmiştir. Her ne kadar sisin etkilerine dair toplumbilim yahut psikoloji bakımından yapılan incelemeler kısıtlı olsa da, sise benzer hava koşullarının (ör. havanın devamlı kapalı olması gibi) insanların duygusal, psikolojik ve ruhani sağlığına neden ve/ya ilişkili olduğuna dair bulgular mevcuttur. Sis aynı zamanda hastalık veya virüs yayılımı kadar polenlere, küf ve rutubete bağlı ilave hastalık etkilerine de katkıda bulunabilir. Sisin yüksek gerilim elektrik hatlarında iletim sorunları teşkil edebileceği ve elektronik sinyallerin alınmasına engel olabileceği ortaya atılmıştır."

Encyclopedia of Atmospheric Sciences, Ed.: Gerald R. North, John A. Pyle, Fuqing Zhang (s.180-183)

Tarih 08.06.2015 - 01.08.2015