preloader
slider-exhibition 1
slider-exhibition 2
slider-exhibition 3

slider-exhibition 4
slider-exhibition 5
slider-exhibition 6

slider-exhibition 7
slider-exhibition 8
slider-exhibition 9


Ali Cabbar | Teselli İlacı

"Ali Cabbar’ın görselliği aidiyetini ne ‘A’ ve ne de ‘B’ye borçlu. Aslen, kayıtlı tüm alfabe düzenlerinin her birinden türeme ama yine de benzersiz ‘C’nin anarşik ifade ve imgesel irade özgürlüğü, sanatçının espri ve ciddiyet dozu kaçırılmamış, yalın, evrensel grafik izah ve entelektüel, yerel mizah yüklü işlerinde sürekli bir refakatçi olarak karşımıza çıkar. Cabbar, teşhir edeceği dünya görüşünün moda deyimiyle ‘Küresel Konumlanma Sistemi’ni (GPS) içeriden bozmaktan, kendi deyimiyle ‘akılları parmaklamaktan’ da pek hoşnuttur.

Ege’nin iki yakasını Anason kokusuyla buluşturan Rakı/Uzo’nun ‘Yeni’sinin 70 cc’lik Teselli İlacı logolu silueti, onun için bir nevi ruh sağaltıcı ilaç şişesidir ve bu nedenle de bir Hastane’nin ameliyathanesine göndermeyle kurulan sanat galerisinde gerek iki, gerekse üç boyutlu hali ile teşhir ve hatta, ikram edilmeye lâyıktır. Malûm, alkol zaten tüm mikroplara da bire birdir."

Evrim ALTUĞ

Tarih 02.04.2015 - 10.05.2016