preloader
slider-exhibition 1
slider-exhibition 2
slider-exhibition 3

slider-exhibition 4
slider-exhibition 5
slider-exhibition 6


Pavlos Nikolakopoulos | Eğik

“Hafızanın durumu yabanidir. Varolmuş, varolan ve varolacak olan bütün idam mangalarının idam edilmelerini talep eder. Hafıza, bu dünyanın anladığımıza emin olduğumuz hali ile çatışma halindedir. Hafızanın süslenmesi, dilbilimsel alanın egemenliğindeki “bilmemne sonrası” dönemi içermesi ve gerçek hafızanın, dünyayı bilinçli bir şekilde inşa eden resmi tarih tarafından eğilip bükülmesi ile eş zamanlıdır. Hafıza bir döneme damgasını vuran andan tamamen dışlanmıştır. Hafızanın stratejisi her zaman gelecek odaklıdır; anın tarihsel gerçeklere uygunluğuna ve yaşanan deneyimin evrenselliğine işaret eder. Neo-liberal zaman kavramının dayattığı bir kavram olan geçmişle gelecek arasındaki gerilimin ortadan kaldırılması, her anın bir diğerini izlediği ebedi bir şimdiki zamanın inşası ve tıpkı ardı ardına gelen bilgi kümelerinin donmuş zamanda yan yana yerleştirilmeleri gibi... İşte bu, kültürümüzün meydan okunmasına izin vermeyeceği tek şeydir.” Tilemachos Doufexis-Antonopoulos

Tarih 23.02.2018 - 28.04.2018