preloader
slider-exhibition 1
slider-exhibition 2
slider-exhibition 3

slider-exhibition 4
slider-exhibition 5
slider-exhibition 6

slider-exhibition 7
slider-exhibition 8
slider-exhibition 9

slider-exhibition 10
slider-exhibition 11

Metin Üstündağ | Ağlak Muğlak

''Ilgın Deniz Akseloğlu: Ağlamanın, gözyaşının, kederin, çaresizliğin tek bir organı yok. Genelde bütün organlar, göze refakat ediyor. Gülmekte ağız kasları yukarı doğru kıvrılıyor. Görünen bu. Ağlamak aşağı çeken, gülmek yukarı çıkartan bir şeydir, diyebilir miyiz?

met üst: Ağlamak, yas tutmak demek, bir nevi geçmiş üzerinde yoğunlaşmak, olan bitenler hakkında kalben düşünmek, demek. Dolayısıyla ağlamak sonuçta, derdini sahiplenmek, kabul etmek, arınmak, dinginleşmek, temizlenmek, tazelenmek, demek. Bizim ağlamaya bile zamanımız olmuyor. Olaylar üstümüze üstümüze öyle zincirleme ve öyle zebellah gibi geliyor ki ağlamaya ne vaktimiz, ne gücümüz kalıyor. Bu resimler öte yandan günlük hayatta, cenazelerde çok ağladığımızın ve fakat sarsıcı olarak aslında pek de ağlamadığımızın altını çizmeye çabalıyor. Bu kadar çok kolay ve fazla ağlamamak lazım. Ağlamak rutinleştikçe, sıradanlaştıkça, gündelik ve hatta anlık bir hale geldikçe, o büyük çağlayan etkisini yitiriyor.

Tarih 15.03.2017 - 13.05.2017