preloader
slider-exhibition 1
slider-exhibition 2
slider-exhibition 3

slider-exhibition 4
slider-exhibition 5
slider-exhibition 6

slider-exhibition 7
slider-exhibition 8
slider-exhibition 9

slider-exhibition 10
slider-exhibition 11
slider-exhibition 12

slider-exhibition 13
slider-exhibition 14

Özgül Arslan | Estetik Müdahale

"Parça-bütün ilişkisine odaklanmak gerek; insan doğayı kirletti, insan doğanın bir parçası ve doğa insana bu kirliliğin karşılığını verdi. Bu bir yan etki değil, bu bir tepki. Sistem tüketmeyi buyurdukça insan üretmekten uzaklaşır, o kadar ki iyileştirme alanlarından biri alışveriş olacaktır. Bu durum dünyanın yoğun bir atığı barındırmasına neden olur. Bu atık yığınlarına karşı çaresiz kalan doğa, insan vücudunun mikropla mücadelesine benzer bir biçimde savaş verir. Kurbağalıdere bu örneklerden biridir; insan atığının yoğunluğu karşısında pes eder, kirlenir ve kendini dönüştüremez. Sonuç: “Su” maruz kaldığı kirliliği insanın yaşam alanına geri göndermek durumundadır. Bu alanda yaşayan insanlar türdeşlerinin cezalarını çekerler. Tam bu noktada sanatsal bir dokunuş, bu maruz kalma/bırakılma ikilemi estetik bir eklemeyle kendini gösterir. Özgül Arslan derenin üzerini örtmez, üzerine beyaz bir perde çeker; temiz/kirli, yaşam/ölüm, zaman/zamansızlık ve mekânın farklı algılanma olanakları da bu yolla gözler önüne serilir."

Seda YAVUZ

Tarih 24.11.2016 - 21.01.2017