preloader

About

Hakkında


slider-about

Türkiye’de bir hastane içinde kurulmuş ilk galeri olan Operation Room olarak, Leonardo da Vinci’nin “Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde sanat olmaz” sözünden ilhamla, yaşamsal olan her şeyin içinde sanat barındırdığını düşünüyoruz. Bir sağlık kurumu olan Amerikan Hastanesi bünyesinde sanata imkân vermenin, yaşamla kurulan bağları güçlendirdiğine inanıyoruz ve 2008’den beri sanatı destekliyoruz.

Operation Room, adında barındırdığı saklı anlamlarla sanatsal üretimin aktif ve çoğul bir faaliyet olduğunun altını çizer. Konuk edilen her sanat projesi, mekâna özgü yerleşimlerle Operation Room’un anlamını yeniden yorumlayarak izleyiciyle buluşur.

Yıl boyunca üretilen dört serginin her birinde davet edilen sanatçılar, projelerini geliştirecek yaratıcı unsurlarla birlikte çalışabildikleri gibi, Amerikan Hastanesi Kurumsal İletişim Departmanı’nın değerli çalışanları tarafından da destek alırlar.

Üretilen sergilerin arşivlik kalıcılığa erişmesi ve daha geniş kitlelere yayılabilmesi için her sergiye paralel olarak sanatçısıyla birlikte tasarlanan kitaplar, sergi alanında seyircilerin erişimine ücretsiz olarak sunulur.

Çoğunlukla Türkiye’de yaşayan, üreten ya da Türkiye odaklı birey, beden ve sosyal ekoloji üzerine çalışan güncel sanatçıların yanı sıra, benzer temalarda arşiv değerine sahip ve daha önce ülkemizin farklı sanat kurumlarında yer almamış projelere de programda yer verilmektedir.

Operation Room’un program direktörlüğünü, 2014 yılı Kasım ayından beri Ilgın Deniz Akseloğlu yürütmektedir.
Sandra Mann, Bjørn Melhus, Peter Kogler, İzzet Keribar, Selçuk Artut, Metehan Özcan, Karolin Fişekçi, Burcu Perçin, Stephane Graff, Refik Anadol, Gözde Türkkan, Engin Konuklu, Akgün Akova, Canan Dağdelen, Hayal İncedoğan, Korhan Karaoysal, Osman Kerkütlü, Eda Gecikmez, Burcu Orhon, Ferhat Özgür, İrem Sözen, Ali Cabbar , Ülgen Semerci & Burcu Yağcıoğlu, Bora Başkan, Sami Baydar, Fikret Muallâ, Özgül Arslan